Wyniki ponownej oceny wniosków

files

Dnia 24 lipca 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Wzgórza Dalkowskie” na której dokonano ponownej oceny w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście dla operacji złożonych w ramach naborów 5/2017 i 6/2017. Załączniki dotyczące ponownej oceny wniosków złożonych w naborach 5/2017 i 6/2017: Lista wybranych operacji w wyniku ponownej oceny […]

Czytaj dalej


Informacja o posiedzeniu Rady Projektowej, w sprawie rozpatrzenia protestów do wniosków złożonych w naborach 5/2017 i 6/2017

szkolenie

Informuję, że w dniu 24 lipca 2017 roku o godzinie 10.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Wzgórza Dalkowskie”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie Stowarzyszenia w Nowym Miasteczku przy ul. Głogowskiej 10. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przedstawienie zarzutów podnoszonych w złożonych protestach […]

Czytaj dalej


Lista ocenionych operacji w ramach naboru 6/2017

zalacznik

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy listę operacji w ramach naboru 6/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem w ramach naboru 6/2017 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR [POBIERZ] Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru 6/2017, które mieszczą się i nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze […]

Czytaj dalej


Lista ocenionych operacji w ramach naboru 5/2017

zalacznik

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy listę operacji w ramach naboru 5/2017 – Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych Lista wniosków niepodlegających ocenie zgodności z LSR i wyborowi złożonych w naborze 5/2017 [POBIERZ] Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem w ramach naboru 5/2017 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR [POBIERZ] Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru […]

Czytaj dalej


Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

PROW-2014-2020-logo-kolor

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej […]

Czytaj dalej


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Projektowej [5/2017 – 6/2017]

info-31185_1280

Dnia 30 czerwca 2017r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, odbędzie się posiedzenie Rady Projektowej. Podczas posiedzenia przeprowadzone zostanie szkolenie w zakresie stosowania procedur, sposobu przeprowadzania oceny, wypełniania kart oceny wniosków oraz zostanie przeprowadzona ocena wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w przeprowadzonych naborach nr 5/2017 i 6/2017, od dnia 11.05.2017r. – 25.05.2017r.

Czytaj dalej


Lista ocenionych operacji w ramach naboru 4/2017

zalacznik

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy listę operacji w ramach naboru 4/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem w ramach naboru 4/2017 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR [POBIERZ] Lista wniosków niepodlegających ocenie zgodności z […]

Czytaj dalej


Nabory nr 5/2017 i 6/2017 zakończone

files

Dnia 25 maja 2017r. zakończyliśmy nabór wniosków na działania z zakresu Wspierania tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz Rozwijania działalności gospodarczej. W naborze Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych wpłynęły 22 wnioski, których łączna wnioskowana kwota pomocy wynosi 2.168.200,00zł. W naborze Rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęło 25 wniosków, których łączna kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 10.074.483,07zł natomiast wnioskowana kwota […]

Czytaj dalej


Nabór nr 4/2017 zakończony

files

Dnia 4 maja 2017r. zakończyliśmy nabór wniosków na działania z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych. W przeprowadzonym naborze wpłynęło 10 wniosków, których łączna kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 2.669.921,63zł natomiast wnioskowana kwota pomocy wynosi 1.806.682,17zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom.

Czytaj dalej