files

Wyniki ponownej oceny wniosków

Dnia 24 lipca 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Wzgórza Dalkowskie” na której dokonano ponownej oceny w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście dla operacji złożonych w ramach naborów 5/2017 i 6/2017.

Załączniki dotyczące ponownej oceny wniosków złożonych w naborach 5/2017 i 6/2017:

Lista wybranych operacji w wyniku ponownej oceny [POBIERZ]


Protokół z posiedzenia Rady Projektowej z dnia 24.07.2017r. [POBIERZ]

Załącznik nr 1 – Lista obecności [POBIERZ]

Załącznik nr 2 – Tabela wykluczeń z oceny i wyboru wniosku [POBIERZ]