Ogłoszenia o naborach

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.


Ogłoszenie nr 1/2017
Podejmowanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie nr 2/2017
Rozwój działalności gospodarczej


Ogłoszenie nr 3/2017
Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych.


Ogłoszenie nr 4/2017

Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych


Ogłoszenie nr 5/2017

Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych


Ogłoszenie nr 6/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej