Rada

Lista członków Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie

 1. Zbigniew Motyka
 2. Katarzyna Zielonka
 3. Marta Rogalska
 4. Marek Pieniążek
 5. Adam Ryczek
 6. Piotr Maciąg
 7. Barbara Matuszak – Madej
 8. Henryk Jatczak
 9. Stanisław Bugaj
 10. Małgorzata Kalus – Chiżyńska
 11. Ferdynand Buras
 12. Karina Jarosz
 13. Henryka Chmurska