zalacznik

Lista ocenionych operacji w ramach naboru 6/2017

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy listę operacji w ramach naboru 6/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem w ramach naboru 6/2017 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR [POBIERZ]

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru 6/2017, które mieszczą się i nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków [POBIERZ]


 

Protokół z posiedzenia Rady Projektowej z dnia 30.06.2017r. [POBIERZ]

Załącznik nr 1 – Lista obecności [POBIERZ]

Załącznik nr 2 – Rejestr interesów i Tabela wykluczeń z oceny i wyboru wniosku [POBIERZ]