files

Nabory nr 5/2017 i 6/2017 zakończone

Dnia 25 maja 2017r. zakończyliśmy nabór wniosków na działania z zakresu Wspierania tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz Rozwijania działalności gospodarczej.

W naborze Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych wpłynęły 22 wnioski, których łączna wnioskowana kwota pomocy wynosi 2.168.200,00zł.

W naborze Rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęło 25 wniosków, których łączna kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 10.074.483,07zł natomiast wnioskowana kwota pomocy wynosi 6.540.792,72zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom.