Zarząd

  • Tadeusz Walkowiak – Prezes Zarządu
  • Przemysław Maksymów – Wiceprezes Zarządu
  • Mariola Włodarczak – Członek Zarządu
  • Tomasz Siekierkowski – Członek Zarządu