zalacznik

Lista ocenionych operacji w ramach naboru 4/2017

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy listę operacji w ramach naboru 4/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych