info-31185_1280

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Projektowej

Dnia 7 czerwca 2017r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, odbędzie się posiedzenie Rady Projektowej.

Podczas posiedzenia przeprowadzone zostanie szkolenie w zakresie stosowania procedur, sposobu przeprowadzania oceny, wypełniania kart oceny wniosków oraz zostanie przeprowadzona ocena wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w przeprowadzonym naborze nr 4/2017, od dnia 18.04.2017r. – 04.05.2017r.