Wzory wniosków z załącznikami

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy [PDF]
 • Wniosek o przyznanie pomocy [PDF] / [EXCEL]
 • Generator wniosku [OTWÓRZ]

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność [PDF]
 • Wniosek o płatność [PDF] / [EXCEL]

Biznesplan (wersja 2z)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy [PDF]
 • Załącznik nr 1- Wykaz faktur lub dokumentów [EXCEL]
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych [PDF]

 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (zaktualizowana 23 listopada 2016r.) [.PDF]
 • Wniosek o przyznanie pomocy [PDF] / [EXCEL]
 • Generator wniosków [OTWÓRZ]

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy [PDF]
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji [PDF]
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych [PDF]
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków [PDF]
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 [PDF]
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych [PDF]

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 •  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność [PDF]
 • Wniosek o płatność [PDF] / [EXCEL]

Biznesplan (wersja 2z)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z)

 • Oświadczenie [PDF] i [EXCEL]
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa [PDF]

 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy [PDF]
 • Wniosek o przyznanie pomocy [PDF] i [EXCEL]

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność [PDF]
 • Wniosek o płatność [PDF] i [EXCEL]

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy [PDF]
 • Załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo finansowe [PDF]
 • Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych [PDF]