info-31185_1280

Posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie

W dniu 16 lutego 2017r. o godzinie 9:00, odbędzie się posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie. Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w przeprowadzonych naborach w terminie od 12-12-2016r. do 11-01-2017r.