zalacznik

Lista ocenionych operacji w ramach naborów 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017