PROW-2014-2020-logo-kolor

Zakończono I nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD

W dniu 11 stycznia 2017 roku LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończyło nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabór trwał od 12 grudnia 2016r. do 11 stycznia 2017r. Łącznie do biura LGD złożono 37 projektów w ramach 3 naborów na łączną kwotę dofinansowania 6 132.062,67 złotych.

W ramach naboru nr 1 na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 618.561, 99 zł, przy limicie dostępnym w LGD w ramach naboru 600.000,00 zł.

W ramach naboru nr 2 na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 3 086.773,00 zł, przy limicie dostępnym w LGD w ramach naboru 1 800.00,00 zł

W ramach naboru nr 3 na operację w ramach poddziałania 19.2 zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 426.727,68 zł, przy limicie dostępnym w LGD w ramach naboru 3 900.000,00 zł.

W okresie trwania naborów zainteresowane osoby i podmioty bardzo chętnie korzystały z doradztwa telefonicznego i świadczonego przez pracowników w biurze LGD. Zgodnie z Regulaminem naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD obecnie trwa wstępna ocena wniosków prowadzona przez biuro LGD. Po jej zakończeniu oceny dokona Rada Stowarzyszenia LGD.