PROW-2014-2020-logo-kolor

Ogłoszenie o naborach nr 5/2017 i 6/2017

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Ogłoszenie nr 5/2017

Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych


 

Ogłoszenie nr 6/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej