Zakończono spotkania informacyjne w dotyczące przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020

P1120969

W dniach 16 i 23 listopada br, w Nowym Miasteczku, w siedzibie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie odbyły się szkolenia dotyczące przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020. Szkolenie poprowadził Przemysław Maksymów- pracownik stowarzyszenia. Podczas spotkania przedstawione zostały procedury aplikowania o wsparcie w ramach konkursu dla podmiotów innych niż LGD. W spotkaniu wzięło udział łącznie ponad 60 zainteresowanych […]

Czytaj dalej


Szkolenie dotyczące przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020

info-31185_1280

Zapraszamy mieszkańców Wzgórz Dalkowskich, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą na szkolenie dotyczące trybu oraz procedur naborów wniosków, w tym o kryteriach oceny Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach przyznania pomocy z PROW 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie przy: ul. Głogowskiej 10 […]

Czytaj dalej


Nabór na wolne stanowiska

info-31185_1280

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie z siedzibą w Nowym Miasteczku, ogłasza nabór na wolne stanowiska. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące stanowisk: OGŁOSZENIE O NABORZE Dyrektora Finansowego OGŁOSZENIE O NABORZE Specjalisty ds. obsługi Rady Projektowej Kwestionariusz osobowy [.pdf] Kwestionariusz osobowy [.doc]  

Czytaj dalej


Walne zgromadzenie za nami

info-31185_1280

Zarząd Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie informuje, że zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach oraz Statutem Stowarzyszenia, w dniu 29 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu, bilansu i rachunku wyników za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok […]

Czytaj dalej