Wykorzystanie środków

Informacja o wykorzystaniu środków

Realizacja LSR
(art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)
Kwota na lata  2014-2023
10 450 000 PLN
Koszty bieżące
(art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
w tym:
Kwota na lata  2014-2023
2 153 200 PLN
w tym w latach
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  • Koszty wynagrodzeń
  • Koszty funkcjonowania biura:
    opłaty bankowe, opłaty pocztowe, materiały biurowe, wynajem pomieszczeń
  • Koszty badań lekarskich
  • Zakup aplikacji do elektronicznej obsługi wniosków
218 381,55

 

 

 

 

 

 

 

Aktywizacja
(art.35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)
Kwota na lata 2014-2023
174 300 PLN
w tym w latach
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 

5 670,00 0 0 0 0 0 0 0
Współpraca
(art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)
Kwota na lata 2014-2023
550 000 PLN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 

0

0

0

0

0

0

0